Myskoxhägn kan bli verklighet i Tännäs
FUNÄSDALEN LT - Torsdag 13. November 2003

Nu ställer Naturvårdsverket äntligen upp på planerna att vidta åtgärder för att stärka myskoxstammen i området och dessutom kan planerna på ett myskoxhägn i Tännäs komma att genomföras.

- Mark finns nu efter köp tillgänglig på Kröket i Tännäs och norska myndigheter är också beredda att avstå myskoxar i Dovre till det här projektet, säger Rolf-Arne Ullaeus som är en av de som jobbat för att förbättra situationen för myskoxarna i området.

- Kravet från norrmännen är att deras myskoxar ska sättas i karantän innan de placeras ut i hjorden i västra Härjedalen. Det kan då ordnas i ett myskoxhägn i Tännäs, vilket skulle kunna bli en stor attraktion och dra mycket folk till Tännäs, menar Ullaeus.

- Anledningen till norrmännens positiva inställning är att det börjar bli alldeles för många myskoxar i Dovre och hjorden där måste decimeras. Vi har förklarat att vi är intresserade av hondjur och det kan alltså bli aktuellt att flytta sådana till västra Härjedalen.

- Men det är mycket myndighetskrångel innan man kan komma till skott. Det handlar bland annat om export- och importtillstånd, Naturvårdsverket och jordbruksdepartementet kommer att bli inblandade så det dröjer nog två-tre år innan myskoxhägnet i Tännäs kan bli verklighet, säger Rolf-Arne Ullaeus.

- Förutom att Tännäs alltså skulle bli en attraktion rikare tillförs även vår nuvarande myskoxhjord nya friska kor och det är mycket glädjande.

När det gäller Naturvårdsverkets plan för myskoxarna i Härjedalen, där det bland annat handlar om samarbete med Lycksele djurpark och Järvzoo, kommer det att kosta uppemot en halv miljon kronor att genomföra.

- Här har Naturvårdsverket lova ställa upp med 100000 kronor och vi förfogar själva i nuläget över 150000 kronor. Men det behövs alltså ytterligare minst 150000 kronor och här finns en del funderingar, berättar Ullaeus.

- Varför inte sälja hela evenemanget med flyttning av djur till något TV-bolag med ensamrätt att bevaka tillställningen. Det kommer att bli en mycket unik åtgärd, där helikoptrar kommer att användas. Flyttning av tundra- och viltgående djur i den här storleksordningen har nog aldrig skett någonstans i hela världen tidigare och borde vara intressant för TV.

- Vidare kan man ju hoppas på att ännu flera kommer att dricka Myskoxölet, vars avkastning också går till myskoxprojektet, säger Rolf-Arne Ullaeus.


Leif Eriksson

© 2003 AB Länstidningen Östersund

redaktionen@ltz.se Länstidningen

Tilbake Neste artikel